Nurie de Shinkansen / mayo 2011

http://www.sanrio.co.jp/characters/shinkansen/pdf_draw/ss_nurie_05.pdf